0:00/???
  1. Kouman Nou Ye

From the recording This Woman

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Kouman nou ye

Mwen di Bonjou kouman nou ye
Kijan nap boule ak lavi a
Bondye nou la nou pap lage
Wa di ki kote nou prale
Mwen di Bonjou kouman nou ye
Kijan nap boule ak lavi a
Fanmi zanmi kouman nou yo
Nou la nanfom nape kembe

Verse 1

Mwen leve matin byen bonè
Mwen koule kafe mwen bien fò
Moso biswit avek manba
Se konsa m komanse jounen m
Mwen rale telefon mwen an
Gade ki mesaj mwen genyen
Gade kijan timoun yo ye
Pa bliye rele moun mwen yo

Chorus
Mwen di Bonjou kouman nou ye
Kijan nap boule ak lavi a
Bondye nou la nou pap lage
Wa di ki kote nou prale
Mwen di Bonjou kouman nou ye
Kijan nap boule ak lavi a
Fanmi zanmi kouman nou yo
Nou la nanfom nape kembe

Verse 2

Machann kap rele men pou vann
Tounnen mizik nan zorey mwen
Pare timoun yo pou ya l lekol
Pou yale pran ledikasyon
pou m al kot gad lari fè kwen
Avanm soti sonje priye e
Remet Bondye jounnen an mwen o
Salye tout moun m kontre sou rout

Chorus
Mwen di Bonjou kouman nou ye
Kijan nap boule ak lavi a
Bondye nou la nou pap lage
Wa di ki kote nou prale
Mwen di Bonjou kouman nou ye
Kijan nap boule ak lavi a
Fanmi zanmi kouman nou yo
Nou la nanfom nape kembe
Bonjou Kouman nou ye
Bonjou Kouman nou
Bonjou, Kijan w ye vwazine
Bonjou kouman nou ye
Bonjou frèm. Bonjou kouman nou ye