0:00/???
  1. Madanm

From the recording This Woman

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Madanm


Ou nan mize, ou pa konn si wap viv
Ou nan lari san konn kote ou ye
Ou nan chabon pa konn koule ou ye
Ou nan maron san konn kibo pou fe
Ou nan salon men w pa genyen vale
Ou san savon ou pa konn santi bon
Ou nan fè nwa mande kote limye
Ou nan limye pa konn kote pou fe

Ref
Madanm madanm madanm
pouki sa wap kriye e
Madanm madanm madanm
Siye dlo nan je ou
Madanm madanm madanm
Sispann mache mande
madanm madanm madanm
Leve zye ou anle

Verse 2
Lapli tonbe ee
Kay la koule sou ou
Pare chodye pou ramase lavi
Van an soufle Kay ou pret chavire
Fè nwa tonbe
Mande kote balèn
Si w te konnen kijan lavi sa bon
Pa nan plenyen
Mande kot sa prale
Si w gen lafwa
Kanpe byen fèm tande
Si w gen lespwa Wa we viktwa lavi

Chorus
Madanm madanm madanm
pouki sa wap kriye e
Madanm madanm madanm
Siye dlo nan je ou
Madanm madanm madanm
Sispann mache mande
madanm madanm madanm
Leve zye ou anle